Ferol Danışmanlık A.Ş. olarak, avukat, eğitmen ve teknik personelden oluşan kadromuzla hukuk ve bilişim teknolojileri alanındaki tecrübelerimizi bir araya getirilmesi ve konusunda uzman danışanlarımızın destekleriyle, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri koruma hizmetlerine ilişkin kanuna uyum süreçlerinin sağlanabilmesi amacı ile hem hukuki hem de teknik anlamda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Danışanlarımızın veri koruma sürecinde karşılaşmış oldukları zorlukları biliyor ve engelleri aşmalarına destek olmak amacıyla profesyonel bir hizmet sunuyoruz. Özellikle yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişiler ile yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişilerin (eczacılar, diş hekimleri, özel muayenesi olan doktorlar) VERBİS (Veri Sorumluları Sicili) kayıtlarını hukuka uygun bir şekilde yapıyor, bu kapsamda ilgili tüm hukuki ve teknik desteği sağlıyoruz.  Sunduğumuz uyum süreci sayesinde danışanlarımızın ilgili kanun kapsamında belirlenen yüksek cezalarla karşılaşma riskini de bertaraf ediyoruz.

Ferol Danışmanlık A.Ş. olarak, KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı yanında Şirket Birleşmeleri ve Devir İşlemleri, Sigorta ve Hasar Danışmanlığı, Kurumsal Yönetim, SGK Mevzuatı Danışmanlığı, Marka ve Patent Danışmanlığı, Finansal Danışmanlık ve Ar-Ge Bilişim Danışmanlığı alanlarında da danışmanlarımızdan gelen talepler doğrultusunda uluslararası standartlarda, profesyonel, yenilikçi ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz.

Misyonumuz

Ferol Danışmanlık A.Ş. olarak, uyuşmazlıkların çözümlenmesi yanında, danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalarda öncelikle hukuki problemlerin meydana gelmesini önlemeyi, firmaların ticari alanda rahat ve hukuki anlamda güvenli, kendilerinden emin faaliyet göstermelerini sağlayabilmek adına onların ileriye dönük kaygılarını en aza indirmeyi ya da ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Bunun için sürekli araştıran, olayların hem olumlu hem de olumsuz taraflarını analiz ederek kalıcı çözümler üreten bir danışmanlık firması olmayı hedeflemekteyiz.

Vizyonumuz

Ferol Danışmanlık A.Ş. olarak hedefimiz, özellikle kişisel verilerin korunması alanında ve hizmet verdiğimiz diğer danışmanlık alanlarında takdir edilen öncü ve yenilikçi firmalar arasında yerimizi almaktır. Danışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızın bilincin ile ticari ve iktisadi hayatının gereksinimlerine çözüm olacak projelerle geleceğe ışık tutmanın gayreti içerisindeyiz.