KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYUM PROGRAMI DANIŞMANLIĞI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri koruma hizmetlerine ilişkin kanuna uyum süreçlerinin sağlanabilmesi amacı ile hem hukuki hem de teknik anlamda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Danışanlarımızın veri koruma sürecinde karşılaşmış oldukları zorlukları biliyor ve engelleri aşmalarına destek olmak amacıyla profesyonel bir hizmet sunuyoruz. Özellikle yıllık çalışan sayısı 50’den fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişiler ile yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişilerin (eczacılar, diş hekimleri, özel muayenesi olan doktorlar) VERBİS (Veri Sorumluları Sicili) kayıtlarını hukuka uygun bir şekilde yapıyor, bu kapsamda ilgili tüm hukuki ve teknik desteği sağlıyoruz. Sunduğumuz uyum süreci sayesinde danışanlarımızın ilgili kanun kapsamında belirlenen yüksek cezalarla karşılaşma riskini de bertaraf ediyoruz.