KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Şirketlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için Kurumsal Yönetim’e geçmek önem arz etmektedir. Kurumsal Yönetim, şirket içerisinde Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Denetim Komitesi gibi temel yapıların kurulması için verilen hizmetin adıdır. Kurumsal Yönetim danışmanlığımız ile beraber, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Adillik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk ilkesini uygulamaya almış olurlar. FEROL Danışmanlık kurumsal yönetim danışmanlığında şu faaliyetleri gerçekleştirirler:

  • Şirketin kurumsal yapı ve işleyişine yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi,
  • Yönetim kurulu, icra kurulu ve komitelerin yapıları, işleyişleri ve genel çalışma esaslarının belirlenmesi ve mevzuat çalışması yapılması,
  • Mevcut Organizasyonun, Görev Tanımlarının ve yetki alanlarının kontrolü,
  • Yönetim Kurulu / İcra Kurulu Organizasyon Yapısının kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yeniden tasarlanması