KVKK UYUM PROGRAMI

  • Post category:KVKK

6668 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yer alan ihtiyaçların karşılanması ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi açısından Ferol Danışmanlık A.Ş. tarafından danışanlara sunulan hizmetler; hukuki destek, idari ve teknik yapılanma desteği ile danışmanlık faaliyeti olmak üzere üç alanda ve toplam yedi aşamada gerçekleştirilmektedir.

1- İNCELEME VE ANALİZ

Kurumun Tanınması, Verilerin Analizi, Veri Sahiplerinin Belirlenmesi ve İşlenen Verilerin Analizi

2 – VERİ SORUMLUSU BELİRLENMESİ

KVK Ekibi Oluşturulması, Sorumlu Belirleme, İrtibat Kişisi Seçimi

3 – KANUNUN UYGULANMASI

Verilerin Kanunla Uyumlu Hale Getirilmesi, Politikaların Belirlenmesi ve Veri Güvenliğinin Sağlanması

4 – KVK EĞİTİMİ

Kurum Yönetiminin Bilgilendirilmesi, KVK Ekibine Detaylı Bilgilendirme, Kurum İçi Genel Bilgi Sunumu

5 – DOKÜMANTASYON

Veri Saklama ve İmha Politikası, Aydınlatma ve Açık Rıza Belgeleri ve diğer metinlerin hazırlanması

6 – DEĞERLENDİRME VE DENETİM

Veri Güvenliğine İlişkin Değerlendirme ve Denetim Ekibi Kurulması, Sonuçlarının Raporlanması

7- RAPORLAMA

Uyum Süreci Raporlaması, Kurumun Süreç Hakkında Bilgilendirilmesi ve Raporların Sunumu