MARKA VE PATENT DANIŞMANLIĞI

Ticari ve Fikri mülkiyetinizi yasalar ile korumak için marka tescili, şirketler açısından önem arz etmektedir. Güven ve devamlılık sonucu oluşan markalar ancak TPE’DE tescili edilmek suretiyle hukuki ve maddi koruma altına alınmaktadır. Şirketiniz ne kadar köklü ve güçlü olsa da rakipleriniz veya tamamıyla tesadüf eseri bir başka firma markanızı tescil ettirirse hukuki, cezai yaptırımlara maruz kalabilirsiniz. Bu zorlu süreçte sizlere çözüm ortaklarımız ile hizmet veriyoruz. Bu kapsamda;

  • Fikri ve sınai haklarla ilgili ulusal ve uluslararası danışmanlık, araştırma, başvuru, takip, itiraz ve savunmaların yapılması ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili için her türlü müracaatların yapılması,
  • Barkot, lisans, know-how, francising ve Ce işaretlerinin tescili ile ilgili olarak eğitim, seminer, bilirkişilik, kongre ve organizasyon çalışmalarının yapılması,
  • Türk Patent Enstitüsü başta olmak üzere diğer ülke patent enstitüleri, ofisleri ve uluslararası fikri sınai mülkiyet kuruluşları nezdinde marka, patent, coğrafi işaret, logo, entegre devrelerin topografyaları, alan adları ile benzeri her türlü hakkında tescili, takibi ve diğer işlemlerin yapılması

konularında hizmet vermekteyiz.