SGK MEVZUATI VE İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

Ticari ve ekonomik hayattaki gelişmelere paralel olarak SGK Mevzuatı ve iş hukuku uygulamaları da sürekli güncellenmekte ve bu yenilikleri takip edebilmek, hukuka uygun olarak uygulamak da oldukça zorlaşmaktadır. FEROL Danışmanlık olarak süreç içerisinde yaşadığınız zorluklarda size alanında uzman ve deneyimli ekibimizle destek oluyoruz. Bu kapsamda;

  • Mevcut İş Hukuku ve SGK mevzuatı ile güncellenmiş mevzuata ilişkin uygulamala ve değişiklikler takip edilerek işverenin yönlendirilmesi,
  • Sosyal güvenlik, İŞKUR ve İş kanunu prosedürleri, işe giriş -çıkış, fesih ve bildirimler, işveren yükümlülükleri, fazla mesai, kıdem ve ihbar tazminatı uygulamaları, iş sözleşmeleri, iş davaları, işyeri açılış nakil işlemleri vb. konularında uçtan uca danışmanlık sunulması,
  • Danışan şirketin mevcut uygulamalarının SGK, Vergi ve İş Kanunu mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi, risklerin tespiti ile alınması gerekli önlemlere ilişkin rapor hazırlanması,

konularında hizmet vermekteyiz.