SİGORTA VE HASAR DANIŞMANLIĞI

FEROL Danışmanlık olarak gerçek ve tüzel kişilere sigorta acenteliği faaliyeti dışında kalan;

  • Sigorta rücu dosyaları ile alacak dosyalarının takibi ile sürecin sonuna kadar gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • Sigorta öncesi ve sonrası sigorta şirketlerine veya sigortalıya talep üzerine konu hakkında ekspertiz hizmetleri yapılarak rapor hazırlanması ve ilgili diğer evrakların temin edilmesi,
  • Sigorta şirketi tarafından incelenmesi istenilen kayıp ve hasarın neden kaynaklandığının ve niteliğinin tespiti açısından soruşturma yolu ile araştırmada bulunulması ve rapor edilmesi,
  • Sigorta şirketi ile sigortalı arasında doğmuş uyuşmazlıklar ve sürmekte olan davalar konusunda danışmanlık

konularında, alanında uzman ve deneyimli ekibiyle hizmet vermektedir.