ŞİRKET BİRLEŞME, DEVİR VE BÖLÜNME İŞLEMLERİ DANIŞMANLIĞI

Ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler şirketleri birleşmeye, bölünmeye veya devir işlemlerine zorlamaktadır. Bu işlemlerin alanda uzman ve deneyimli ekiplerle yürütülmesi önem arz etmektedir. FEROL Danışmanlık olarak sözleşmelerin düzenlenmesi, şirket içi yazışma düzeni, tescil prosedürleri ve gerekiyorsa adli makamlara başvuru süreçlerinin yönetimi konularında hizmetler sunmaktayız.

Şirketlerin Birleşme, Devir ve Bölünmelerine İlişkin Sunduğumuz Hizmetler:


• Şirket Bölünmelerinde Hukuki ve Vergisel Danışmanlık,

• Şirket Kuruluşu (Limited ve Anonim Şirket), Şube ve İrtibat Büroları Kuruluşu,

• Her Türlü Sözleşmenin Taslak Çalışmalarını Yapmak ve Bunlar Hakkında Mütalaa Vermek,

• Şirketler, Şubeler ve İrtibat Bürolarının Vergi ve Sosyal Sigorta Açılış, Kapanış ve Adres

değişikliği İşlemlerinin Yapılması,

• Serbest Bölgelerde Kurulacak, Yerli ve Yabancı Ortaklı Şirketlerin Şubesi, İrtibat Bürosu Kuruluşları Hizmetleri,

• Hisse Alım-Satım Sözleşmesinin Görüşülmesinde Aktif Rol,

• Grup Şirketlerinin Yeniden Yapılandırmalarına İlişkin Raporlama

• Şirketin/Markanın Satışı için Finansal, Hukuksal, Vergisel Açıdan Hazırlama,

• Alıcının veya Alıcıların Niyet Mektuplarının Finansal Açıdan İncelenmesi.