VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması…

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK için yorumlar kapalı