6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvurunun “yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletileceğini ifade etmektedir. Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere Ferol Danışmanlık A.Ş. tarafından pozitif mevzuatımızın “yazılılık” kriteri dikkate alınarak ilgili kişiler için belirlenen başvuru yöntemleri ve başvuru formu aşağıda yer almaktadır. İlgili kişiler, işbu formu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi;

– filiz.erol@hs01.kep.tr adresine kayıtlı e-posta göndererek veya

– bu forma atacağı el yazısı imzası ile ““İzzetpaşa Mah. Yeniyol Cad. No:12 Asımoğlu İşhanı Kat:6 Daire:10 Şişli/İstanbul”  adresine yapacağı şahsi başvuru ile veya

– noter marifetiyle

başvuruda bulunabilir.

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Ferol Danışmanlık A.Ş.’ye iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişiye yansıtılacaktır.

Online Başvuru Formu